Norsk
Kvalitetsmat AS

Tlf.: 71 66 06 80

Org. nr.: 977 455 359

  Ivar Næss
  Daglig Leder
  ivar@kvalitetsmat.no
  Mobil: 90 69 15 92

  Kristin M Fosseide Bjørnås
  Kontorleder
  kristin@kvalitetsmat.no
  Mobil: 98 24 64 11

  Gudbjørn Moen
  Produksjonsleder - Skalldyravdeling
  gudbjorn@kvalitetsmat.no
  Mobil: 41 50 59 23

  André Rikstad Hanssen
  Kvalitetsleder
  andre@kvalitetsmat.no
  Mobil: 97 46 37 12

  Ingunn Romundstad
  Produksjonsleder – Fiskematavdeling
  ingunn@kvalitetsmat.no
  Mobil: 91 18 94 85